Sauerenhetsbevis, og muligheter for å skaffe seg apportbevis.

Lorden
Lorden

Hund / Sau

I terrengene vi leier er det mye sau på beite i august. Vi leier terreng av Øystre Slidre fjellstyre og arrangementet må søke om dispensasjon fra kommunale regler for båndtvang .Vi har som arrangør forpliktet oss å kontrollere at alle hunder har nødvendig kurs i saueaversjon. ALLE hunder som stiller på jaktprøve hos oss må medbringe bevis på aversjonsdressur på sau. Dette vil bli kontrollert og deltakere som ikke har dette i orden vil ikke få starte på prøven.

Apportbevis

Det blir under Bygdinprøva mulighet for å skaffe seg apportbevis. En av våre dommere har sagt seg villig til å gjennomføre dette under prøven. For påmelding og gjennomføring, så ta kontakt med sekretariatet under prøvehelgen. Apportobjekt må medbringes. Som apportobjekt kan du bruke rype, orrfugl, rugde, fasan og rapphøns, som kan være frossen, tint eller tørket. Kravet er at objektet er helt og fint. Påmeldingsavgift 100,-

Selve prøven vil fortrinnsvis skje lørdag ettermiddag etter at partiene har kommet inn fra fjellet.

Be the first to comment

Leave a Reply