Angående smittevern og Bygdinprøva 2020.

Vi er glade for å ønske velkommen til Bygdinprøva 2020. Prøven vil bli arrangert i henhold til retningslinjene FHI, NKK og FKF og i dialog med kommuneoverlegen i Vang og Øystre Slidre kommune.

Som deltaker skal dere være trygge på at dere kan følge de smitteråd som gjelder.

Vi vil i år være ekstra påpasselige på at partilister og informasjon vil være tilgjengelig på våre nettsider/facebook under prøven. Har du spørsmål så kontakt oss på fuglehund@osjff.no .

Det er en fordel å «like» vår facebook side og du vil få tilgjengelig siste nytt.

 – Partiopprop alle dager vil være ved Bygdin fjellstue kl 08:00.

– 1-metersregelen skal overholdes og ingen håndhilsing /klemming mellom deltakere og/eller dommere skal forekomme. 

– Alle som stiller med 2 eller flere hunder SKAL ha med egen handler og opprop vil skje ute på terrengene. Navn og kontaktinformasjon på handler skal noteres på partilister av dommer.

– Hvis noen har tegn på smitte eller luftveissykdom skal man avstå fra å delta ved arrangementet. 

– NKK-representant og prøveleder er ansvarlig for at smittevernreglene overholdes og vil kunne bortvise personer som ikke overholder retningslinjene eller regelverket for øvrig.

– Arrangør og Dommer er bemyndiget til å vise bort personell som ikke følger de pålegg som gis eller som viser tegn til sykdom/smitte. 

– Alle må vurdere egen deltagelse dersom nærstående er i risikogruppe for eventuell smitte.

– Arrangementskomiteen og deltakere skal uten unntak følge de pålegg som gis av helsemyndigheter, NKK og FKF.

– Deltakere og arrangør er ansvarlig for god håndhygiene. Deltagere bør medbringe egen håndsprit.

– Deltakere plikter å oppgi kontaktinformasjon slik at smittesporing skal være mulig også i etterkant av arrangementet. Dette gjelder også om deltaker har med seg egen handler. 

Kontroller at kontaktinformasjon om deg er riktig på NKK min side.

– Deltakere er pliktig til å varsle arrangør om det er endring på hvem som skal føre hund på prøven. 

– Unngå å oppsøke arrangementets sekretariat uten et reelt behov. Kontakt med sekretariatet gjøres gjennom oppgitt e-post eller telefonnummer.  fuglehund@osjff.no eller på telefon 90203548.

Startrevolver sprites etter hvert slipp før rullering. I tillegg skal hendene desinfiseres før og etter overlevering av våpenet. Dette følges opp av dommer.

– Avhenting av diplomer og premier gjøres utenfor prøvens hovedkvarter ved Bygdin høyfjellshotell.

Her er en link til veilederen fra FKF som er utgitt ift gjennomføring av jaktprøver:

https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/Jaktprover/2019/veileder.pdf

Har du spørsmål innen regler om smittevern for prøven, så kan smittevern ansvarlig kontaktes på smittevern@bygdinprova.no eller på telefon 40209104.