Treningsterrenget

Utslått ? Det vil bli anledning til å trene i vårt treningsterreng  21.8 og 22.8 for Bygdinprøva sine deltakere, dersom du og din hund av en eller annen grunn ikke vil eller får følge prøvepartiene.

Dette vil bli organisert med ledsager/guider fra Øystre Slidre Jeger- og fiskerforening.

Oppmøte for trening og kjøp av kort under Bygdinprøva er kun på Skindro

https://kart.1881.no/?direction={61.3273069|8.7992902|Bygdinvegen%206910%2C%20Beitost%C3%B8len}{61.317297547508964|9.015055248831144|Skindro}

Salg av kort lørdag 21.8 fra   kl 09.00-15.00

Salg av kort søndag 22.8 fra kl 09.00-15.00

Kun VIPPS betaling kr 200,-/dag !

Krav om saueaversjon – bevis skal medbringes og fremvises.

Det ferdes beitedyr i området (sau, geit og storfe)

Kontaktinformasjon for trening under Bygdinprøva: Anders Frøberg – 48011485

Kart – treningsfelt

 

Til informasjon for medlemmer i ØSJFF og andre som vil benytte treningsterrenget utenom Bygdinprøva:

Treningsfeltet til ØSJFF ved Vinstervatn er stengt under Bygdinprøva og er åpent fra mandag 23.8 til 09.09.2021

For ordinært kortsalg utenom Bygdinprøva kontaktes:

Knut Jan Moen

2940 Heggenes

951 24 370

*Alle innenbygdsmedlemmer (Busatt og folkeregistrert i Øystre Slidre kommune) av ØSJFF kan trene kostnadsfritt på treningsfeltet, også 21.8 og 22.8, men da kun fra Skindro grunnet Bygdinprøva.

Medlemskort i ØSJFF skal medbringes og kunne fremvises.

Alle hunder som slippes i treningsfeltet skal ha bestått prøve for saueaversjon.

Godkjent bevis SKAL medbringes !

Kart – treningsfelt