Verdt å vite

Opprop:

Opprop vil være på Bygdin fjellhotell hver dag kl 08:00. For veibeskrivelse se: https://www.bygdin.com/aktuelt/veien-hit/

Båndtvang:

Selv om prøven arrangeres etter at generell båndtvang i landet er opphørt, så gjelder den kommunale forskrift for Øystre Slidre Kommune.

Båndtvang gjelder tom 30.september i område hvor bufe har rett til å beite og faktisk beiter. Dette vil gjelde våre prøveområder.

For prøven er det søkt spesielt om unntak fra båndtvangsbestemmelsene i kommunen. Da med krav om sauerenhetsbevis. 

https://lovdata.no/dokument/JB/forskrift/2007-06-21-920