Anleggsparti

Anleggsparti. Praktisk trening for jaktprøver.

Fuglehundgruppa i ØSJFF setter opp et anleggsparti lørdag den 29. august under Bygdinprøva 2020. Dette er en fin anledning for deg som vurderer å delta på jaktprøve med fuglehund. Passer godt for alle som ikke har deltatt på jaktprøve før og som ønsker å få vite hva det vil innebære å starte på jaktprøve. Anleggspartiet vil ha egen instruktør med god erfaring og som vil følge partiet gjennom dagen. Dette vil være en god introduksjon til fuglehundprøve og er et lavterskel tilbud og vil være å regne som et minikurs i hvordan en fuglehundprøve foregår.

“Dette er veldig nyttig læring for en som vurderer å starte på prøver”

Påmelding på hjemmesiden:  http://www.bygdinprova.no/kontaktinformasjon/ eller til dbruflot@gmail.com. Det koster kr. 200,- pr hund.  Betaling på

VIPPS #608354

Minimum 5 deltagere. For spørsmål ring 95873757.

Anleggspartiet vil også ha opprop/oppmøte på Bygdin fjellhotell kl 08:00 på prøvedag.