Anleggsparti 2022

Anleggsparti. Praktisk trening for jaktprøver.

Fuglehundgruppa i ØSJFF setter opp et anleggsparti lørdag den 27. august under Bygdinprøva 2022. Dette er en fin anledning for deg som vurderer å delta på jaktprøve med fuglehund. Passer godt for alle som ikke har deltatt på jaktprøve før og som ønsker å få vite hva det vil innebære å starte på jaktprøve. Anleggspartiet vil ha egen instruktør med god erfaring og som vil følge partiet gjennom dagen. Dette vil være en god introduksjon til fuglehundprøve og er et lavterskel tilbud og vil være å regne som et minikurs i hvordan en fuglehundprøve foregår.

«Dette er veldig nyttig læring for en som vurderer å starte på prøver»

Påmelding til: erlnyga@online.no

Det koster kr. 250,- pr hund.
Betaling på: VIPPS #608354

Minimum 5 deltagere og maks 12. For spørsmål ring:
Erling 91198459
Even 48248324

Anleggspartiet vil også ha opprop/oppmøte på Bygdin fjellhotell kl 09:00 på prøvedag.