Hund/Sau

I terrengene vi leier er det mye sau på beite i august. Vi leier terreng av Øystre Slidre fjellstyre og arrangementet må søke om dispensasjon fra kommunale regler for båndtvang .
Vi har som arrangør forpliktet oss å kontrollere at alle hunder har nødvendig kurs i saueaversjon.
ALLE hunder som stiller på jaktprøve hos oss må medbringe bevis på aversjonsdressur på sau.
Dette vil bli kontrollert og deltakere som ikke har dette i orden vil ikke få starte på prøven.
For kurs kontakt din lokale Jeger og Fiske Forening.
sheep-cute-baby-lamb-sheep-adorable-animals-sweet-free-download-wallpaper-252x142